Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

«Μαθαίνω να μην καπνίζω» και «Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα»

Ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» στο πλαίσιο της δράσης του για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πρόληψης και περιορισμού του καπνίσματος πραγματοποιεί τις εξής δράσεις: 
 1. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε Δημοτικά σχολεία (Ε’ και ΣΤ’ τάξεις) και Γυμνάσια του νομού Χανίων με θέμα «Μαθαίνω να μην καπνίζω». Οι παρεμβάσεις γίνονται με την ίδια μεθοδολογία και συμπληρωματικά προς τις αντίστοιχες παρεμβάσεις της «SmokeFreeGreece», ιδίως για σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων εκτός της πόλεως των Χανίων.
 2. Σχολικό διαγωνισμό με θέμα «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα». Στο διαγωνισμό, μπορούν να συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 
Στόχος του διαγωνισμού είναι να κινητοποιήσει τα παιδιά: 
 • να οργανώσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους (αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους) στους κινδύνους από το παθητικό κάπνισμα και
 • να δραστηριοποιηθούν ώστε να απαιτούν ευγενικά και με επιχειρήματα το δικαίωμά τους στον καθαρό αέρα και στην υγεία τους. 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη του διαγωνισμού, οι όροι συμμετοχής σε αυτόν και η κριτική επιτροπή. Προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής: 20 Μαΐου 2020.

Για την οργάνωση των παρεμβάσεων ή/και διευκρινήσεις για τον διαγωνισμό, τα σχολεία μπορούν να επικοινωνούν με τον Σύλλογο «Ακαπνίστας» στην διεύθυνση akapnistas@gmail.com.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα


Με βάση την έγκριση της σχετικής δράσης από το Τμήμα Σχολικής Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας του Υπουργείου Παιδείας (Αριθ. Πρωτ.: Φ.2.1/ΠΜ/ 185159/Δ7 της 25-11-2019), ο Σύλλογος «Ακαπνίστας» προκηρύσσει σχολικό διαγωνισμό με τίτλο «Προστατεύομαι από το παθητικό κάπνισμα» για τα σχολεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Σχετική ενημέρωση έχει ήδη αποσταλεί στις 4 Δεκεμβρίου 2019 στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης με αντίγραφο στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να κινητοποιήσει τα παιδιά:
 1. να οργανώσουν δράσεις ευαισθητοποίησης των συμμαθητών τους (αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους) στους κινδύνους από το παθητικό κάπνισμα και
 2. να δραστηριοποιηθούν ώστε να απαιτούν ευγενικά και με επιχειρήματα το δικαίωμά τους στον καθαρό αέρα και στην υγεία τους.
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες από όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (μόνο η 5η και 6η τάξη) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης. Από κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο ομάδα υπό την καθοδήγηση ενός δασκάλου ή καθηγητή.
 2. Τα σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 20 Μαΐου 2020 σχετικό φάκελο συμμετοχής στον οποίο να περιγράφουν:
  • πώς επέλεξαν τις συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του σχολικού (ή άλλου) πληθυσμού στον οποίο απευθύνονταν,
  • πώς επέλεξαν τα μέσα (π.χ. αφίσες, τραγούδια, ταινίες μικρού μήκους, θεατρικά δρώμενα) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
  • πώς αξιολόγησαν τη διείσδυση του μηνύματος στον σχολικό ή άλλο (π.χ. γονείς) πληθυσμό,
  • τεκμήρια για την ίδια τη δράση (π.χ. αφίσες, ηχογραφήσεις, ταινίες μικρού μήκους, βιντεοσκοπήσεις από θεατρικά δρώμενα).
 3. Οι φάκελοι θα πρέπει να αποσταλούν με τα πλήρη στοιχεία της ομάδας (Σχολείο, Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο υπεύθυνου καθηγητή, ονόματα των μελών της ομάδας και καθήκοντα) με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
  • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση akapnistas@gmail.com (προτιμάται) ή
  • με μήνυμα στο Facebook στη σελίδα Ακαπνίστας (@akapnistas) ή
  • με απλό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Ακαπνίστας, φρ/δι Συλλόγου Ορίζοντας Μανουσογιαννάκηδων 17, 73136 Χανιά.
   Θα αποσταλεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής. Το υλικό θα επιστραφεί στις ομάδες μετά την αξιολόγηση.
 4. Κάθε φάκελος θα παίρνει ένα κωδικό και θα αποστέλλεται στην Κριτική Επιτροπή για το αδιάβλητο του Διαγωνισμού. Οι φάκελοι θα κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα που τους έχει υποβάλλει (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).
 5. Θα βαθμολογηθούν:
  • Η φάση της προετοιμασίας (με άριστα το 10) με αξιολόγηση της έρευνας που έγινε για την επιλογή των μέσων ευαισθητοποίησης ανάλογα με το κοινό-στόχο και τους διαθέσιμους πόρους, την κατανομή της εργασίας, και γενικά τον προγραμματισμό της δράσης. Η βαθμολογία αυτή θα βαρύνει κατά 25% στην τελική βαθμολογία.
  • Τα ίδια τα μέσα ευαισθητοποίησης (με άριστα το 10) με αξιολόγηση της πρωτοτυπίας του μηνύματος, της δυσκολίας υλοποίησης, της διάρκειας της δράσης. Η βαθμολογία αυτή θα βαρύνει κατά 50% στην τελική βαθμολογία.
  • Η φάση της αξιολόγησης της διείσδυσης του μηνύματος στο κοινό-στόχο (με άριστα το 10), με βάση τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και το τελικό αποτέλεσμα. Η βαθμολογία αυτή θα βαρύνει κατά 25% στην τελική βαθμολογία.
 6. Ο φάκελος που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία θα λάβει βραβείο ενώ θα δοθούν και έπαινοι. Τέλος οι καλύτερες εργασίες θα παρουσιαστούν στα Χανιά στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης «Η Κρήτη αγαπά τη ζωή» που θα περιλαμβάνει και συναυλία. 
Η παρούσα θα αναρτηθεί και στο ιστολόγιο του Συλλόγου https://akapnistas.blogspot.com

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

Δημήτρης Κοτζαμπασάκης     Παναγιώτης Αλεβαντής
Πρόεδρος                                Γραμματέας
κινητό 69 7201 3505               κινητό 69 7428 9919

Κριτική Επιτροπή
 1. Αναστασοπούλου Αθανασία, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
 2. Βιττωράκης Στυλιανός, Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
 3. Πενταράκη Ευτυχία, Δημοσιογράφος
 4. Νταμπάκη Κατερίνα, καθηγήτρια Αγγλικών
 5. Κοτζαμπασάκης Δημήτρης, Πρόεδρος Συλλόγου Ακαπνίστας
 6. Αλεβαντής Παναγιώτης, Γραμματέας Συλλόγου Ακαπνίστας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου