Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Πρακτικό της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης Παραρτήματος Χανίων (16/12/2017)

0. Προκαταρκτικά

α) Έγιναν 21 εγγραφές. Εκκρεμεί η εξόφληση 5 συνδρομών

β) Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίστηκε ο Γεώργιος Μαρμαρινός.

γ) Εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη

1. Εισαγωγή


α) Παρουσιάστηκε η δράση της Πρωτοβουλίας πολιτών «Ψυχαγωγία και Εργασία χωρίς καπνό - Χανιά», η οποία ξεκίνησε ως ομάδα στο Facebook τέλος Ιανουαρίου 2017. Έγιναν επαφές με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Δνση Δημόσιας Υγείας, Αστυνομική Δνση και Δνση Εμπορίου), καθώς και προφορικές και γραπτές παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Τυπώθηκαν αυτοκόλλητα για τα καταστήματα που τηρούν το νόμο χωρίς αστερίσκους και καταρτίστηκε κατάλογος με τα άκαπνα μαγαζιά στα Χανιά, ο οποίος επικαιροποιείται συνεχώς.


β) Η ομάδα οργάνωσε με επιτυχία ενημερωτικές εκδηλώσεις στις 5 Απριλίου («Ας το πάρουμε απόφαση») και στις 27 Σεπτεμβρίου («Καρδιά και κάπνισμα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς). Η ομάδα συμμετείχε επίσης i) στο σεμινάριο για οικογενειακούς γιατρούς στο πλαίσιο του έργου TiTan (10 Νοεμβρίου) και ii) στην εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας που οργάνωσε ο Σύλλογος Πνευμονολόγων Χανίων (15 Νοεμβρίου).

γ) Η ομάδα συνέταξε και εξέδωσε σειρά φυλλαδίων i) «Τι μπορούμε να κάνουμε όταν κάποιοι καπνίζουν σε δημόσιο χώρο», ii) Συμβουλές για καπνιστές και παθητικούς καπνιστές (μοιράστηκε σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος) και iii) Αντικαπνιστικές μαντινάδες (μοιράστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος στις 31 Μαΐου).

δ) Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική αξιολόγηση (από τις 6 Ιουλίου έως τις 11 Σεπτεμβρίου) με βάση την οποία καταρτίστηκε Πρόγραμμα για την περίοδο Σεπτέμβριος 2017-Ιούνιος 2018. Παράλληλα η ομάδα συμμετείχε στη δημιουργία του Συλλόγου «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα» (με έδρα στη Θεσσαλονίκη).

2. Βασικά σημεία του καταστατικού

Παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία του καταστατικού του Συλλόγου «Προστασία από το Παθητικό Κάπνισμα» και του Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτημάτων, βάσει των οποίων θα λειτουργεί το Παράρτημα Χανίων.

3. Εκλογή Συμβουλίου Παραρτήματος

Για το Προσωρινό Συμβούλιο Παραρτήματος (μέχρι την πρώτη κανονική Γενική Συνέλευση που πρέπει να γίνει 4 έως 6 μήνες μετά την ίδρυση του Παραρτήματος) προτάθηκαν ως τακτικά μέλη οι εξής: Παναγιώτης Αλεβαντής, Σοφία Γαροφαλάκη, Δημήτρης Κοτζαμπασάκης, Μαρία Παπαδογιάννη, Ελένη Πατεράκη, με αναπληρωματικά μέλη τους εξής: Γιώργος Μαρμαρινός, Νίκος Μετζιδάκης, Κατερίνα Νταμπάκη, Μαρία Μαλτεζάκη, Σοφία Παπαδάκη. Η πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα. Διευκρινίστηκε ότι οι συναντήσεις του Συμβουλίου Παραρτήματος θα ανοικτές όπως ήταν μέχρι τώρα οι συναντήσεις της Οργανωτικής ομάδας της Πρωτοβουλίας πολιτών Κάθε βοήθεια και συμμετοχή είναι καλοδεχούμενες!

4. Πρόγραμμα δράσεων 2018

α) Προβλέπεται συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου) και Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου (15 Φεβρουαρίου) για τις οποίες έχουν ήδη γίνει προκαταρκτικές επαφές με τον Σύλλογο Ορίζοντας.

β) Οργάνωση του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος (31 Μαΐου) και της Εκδήλωσης «Η Κρήτη αγαπά τη ζωή» (προσωρινός τίτλος) στις 2 Ιουλίου.

γ) Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης οι εξής δράσεις:
  • Η υποβολή πρότασης στο Δήμο Χανίων για δράση «Χανιά άκαπνη πόλη» (έχει υποβληθεί από την Πρωτοβουλία πολιτών αλλά ο Δήμος θέλει πρόταση από νόμιμα συγκροτημένο Σύλλογο).
  • Η δημιουργία βίντεο «Είμαι επώνυμος - Καπνίζω έξω γιατί σέβομαι» (προσωρινός τίτλος).
  • Ο οργάνωση ομάδας δωρεάν συμβουλευτικής υποστήριξης για i) Παθητικούς καπνιστές και ii) Καπνιστές που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα.
  • Η συμμετοχή σε δράσεις ενημέρωσης στα σχολεία (σε συνεργασία με υπεύθυνους Α'βάθμιας / Β'βάθμιας) στο πλαίσιο ευρύτερων δράσεων της Smoke Free Greece και της Περιφέρειας Κρήτης.
δ) Θα συνεχιστούν τέλος οι επαφές με τις αρμόδιες αρχές ζητώντας την εφαρμογή του νόμου στο πλαίσιο της συμμετοχής του Παραρτήματος στις δράσεις του Συλλόγου.

5. Προϋπολογισμός

α) Έσοδα: από συνδρομές και εγγραφές (20 άτομα) 240 € καθώς και από πιθανούς χορηγούς (π.χ. ΣΥΝΚΑ, τράπεζες, ΜΟΒΙΑΚ, ΑΝΕΚ, Σύλλογος πνευμονολόγων). Τονίστηκε ότι θα προτιμώνται χορηγίες σε είδος και όχι σε χρήμα.

β) Έξοδα: 2.500 - 3.000 € για i) Φυλλάδια για ιατρεία (600 €), ii) Αυτοκόλλητα (150 €), iii) Αφίσες (250 €), iv) Άκαπνες εκδηλώσεις σε μαγαζιά (1.500 €).

Για την εκδήλωση του Ιουλίου θα υπάρξει χωριστός προϋπολογισμός.

6. Διάφορα

α) Επικοινωνία: smoke.free.chania@gmail.com 

β) Ενημέρωση:

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017

Καταστατική Γενική Συνέλευση

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 19:30-21:00
Λεκτόριο, Μίνωος 31, Χανιά


Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης


       0. Προκαταρκτικά 
          (Εγγραφές και Συνδρομές (10 € + 5 € εγγραφή)
          (Εκλογή προεδρείου και έγκριση Ημερησίας διάταξης)

  1.   Εισαγωγή
  2.   Βασικά σημεία καταστατικού
  3.   Εκλογή Συμβουλίου Παραρτήματος
  4.   Πρόγραμμα δράσεων 2018
  5.   Προϋπολογισμός
  6.   Διάφορα