Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Συμπεράσματα της Γενικής Συνέλευσης του Παραρτήματος Χανίων του Συλλόγου «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα»

Η Γενική Συνέλευση έγινε στις 26 Μαΐου 2018 ώρα 18:00 στο Λεκτόριο.

1. Παρόντα 8 μέλη, ήτοι το 1/3 των ταμειακώς εντάξει μελών.

2. Εγκρίθηκε η Ημερήσια Διάταξη

3. Απολογισμός δράσεων και προγραμματισμός
    α) Έγιναν επαφές με το σύλλογο καταστηματαρχών και τον Ορίζοντα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων το Φεβρουάριο Ημέρες κατά καρκίνου και παιδικού καρκίνου. Δυστυχώς, λόγω των εκλογών στο σύλλογο καταστηματαρχών δεν έγινε δυνατή η διοργάνωση των εκδηλώσεων.
    β) Οι επαφές μας με τον Δήμο Χανίων για τη δράση «Χανιά άκαπνη πόλη» δεν έδωσαν αποτέλεσμα.
    γ) Λάβαμε απαντήσεις στις καταγγελίες μας προς τους ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης (παραπομπή στο Υπουργείο) και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (απαιτήθηκε νέα επιστολή για να μην κλείσει ο φάκελος).
    δ) Έγιναν επαφές με τη διεύθυνση των καταστημάτων ΣΥΝΚΑ που υποσχέθηκε χορηγία για τον επανασχεδιασμό του λογότυπου και την διανομή φυλλαδίων. Επίσης επαφές με την ΝΕΑ TV που θα προβάλλει τις δράσεις μας.
    ε) Το λογότυπο βρίσκεται στο στάδιο του επανασχεδιασμού από τη Lime Creative με βάση το νέο όνομα «Ακαπνίστας» (το οποίο συμφωνήθηκε μετά από ψηφοφορία στην Οργανωτική ομάδα του Facebook).
   στ) Η δράση του Παραρτήματος προβλήθηκε στη NEA TV (εκπομπή «Στο Κόκκινο», Δελτία ειδήσεων σχετικά με δράσεις μας) στο αθηναϊκό κανάλι ACTION24 (στην εκπομπή x2) και στα Χανιώτικα Νέα (με άρθρα και συνεντεύξεις).
   ζ) Στείλαμε ενημερωτικά σημειώματα σε βουλευτές (Κεραμέως - ΝΔ, Μαυρωτάς - Ποτάμι, Καβαδία - ΣΥΡΙΖΑ).
   η) Στείλαμε επιστολή στην Περιφέρεια για την διάθεση Φύλλων Διαμαρτυρίας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
   θ) Οργανώθηκαν δύο βιωματικά εργαστήρια ψυχολογικής ενδυνάμωσης (6 και 13 Μαρτίου), ένα για παθητικούς καπνιστές και ένα για κανονικούς καπνιστές με πρωτοβουλία της Ελένης Πατεράκη.
   ι) Σε συνεργασία με την SmokeFreeGreece οργανώθηκαν πιλοτικές παρουσιάσεις σε Δημοτικά Σχολεία (6ο και 13ο) καθώς και ομιλία του καθηγητή Π. Μπεχράκη σε εκπαιδευτικούς (10 Μαΐου).
   ια) Μετά από πρωτοβουλία του μέλους μας Κατερίνας Νταμπάκη η διεύθυνση του 2ου Γυμνασίου Χανίων μας προσκάλεσε να κάνουμε ομιλίες σε τρεις τάξεις (14 και 15 Μαΐου).
   ιβ) Συμβάλλαμε στη διοργάνωση μιας άκαπνης βραδιάς στις 12 Μαΐου στο 53.
   ιγ) Προετοιμάστηκαν βίντεο και φυλλάδια με θέμα «Καπνίζω αλλά σέβομαι» που θα αξιοποιηθούν από το φθινόπωρο.
   ιδ) Εργαζόμαστε για την προετοιμασία της συναυλίας «Η Κρήτη αγαπά τη ζωή» στις 3 Ιουλίου στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου (crete4life.gr). Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε διαγωνισμός μαντινάδας σε συνεργασία με την εκπομπή Δοξάρια & Σκαρόφτερα του Γ. Βιτώρου που βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.
   ιε) Απολογισμός ταμείου. Σύνολο μελών 27 (26 τακτικά + 1 επίτιμο).
 • Έσοδα από συνδρομές + εγγραφές 24 μελών 360€ (2 μέλη δεν έχουν εξοφλήσει συνδρομή και εγγραφή)
 • Έξοδα = 50€ (εκτύπωση φυλλαδίων)
 • Υπόλοιπο ταμείου = 310€
ιστ) Προγραμματισμός
 • Στο πλαίσιο της οργάνωσης των παρεμβάσεων στα σχολεία σε συνεργασία με την SmokeFreeGreece έχει προγραμματιστεί εκπαίδευση 2 μελών μας στην Αθήνα (στις 4 Ιουνίου. Θα χρειαστεί να καθοριστεί το πρόγραμμα (σε συνεργασία με τις υπεύθυνες σχολικών δραστηριοτήτων Α’βαθμιας και Β’θμιας) καθώς και να εξασφαλισθούν χορηγίες.
 • Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων ψυχολογικής ενδυνάμωσης από φθινόπωρο και σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
 • Από το φθινόπωρο θα επανέλθουμε στο πρόγραμμα «Χανιά άκαπνη πόλη» με παρεμβάσεις στο Δήμο Χανίων και την διοργάνωση της δράσης «Καπνίζω αλλά σέβομαι».

4. Παράταση θητείας Συμβουλίου Παραρτήματος
    α) Το σημερινό Συμβούλιο Παραρτήματος:
 • Δημήτρης Κοτζαμπασάκης, Πρόεδρος
 • Γιώργος Μαρμαρινός, Αντιπρόεδρος
 • Παναγιώτης Αλεβαντής, Γραμματέας
 • Σοφία Γαροφαλάκη, Ταμίας
 • Ελένη Πατεράκη, Μέλος
    β) Πραγματοποιούνται ανοικτές συναντήσεις κάθε 2η Τετάρτη στο Cocoon.
    γ) Αποφασίστηκε παράταση της θητείας του Συμβουλίου Παραρτήματος μέχρι το Σεπτέμβριο επειδή:
 • Έπρεπε να κάνουμε εκλογές αλλά προετοιμάζουμε τη δράση «Η Κρήτη αγαπά τη ζωή»
 • Εγέρθηκαν μια σειρά από ερωτήματα για το μέλλον του Παραρτήματος (βλ. επόμενο σημείο)

5. Μέλλον του Παραρτήματος-Προτάσεις
    α) Διαπιστώθηκαν δυσκολίες στη συνεργασία με τον κεντρικό σύλλογο (καθυστέρηση έκδοσης ΑΦΜ, δεν υπάρχουν οδηγίες για τις αποδείξεις, δεν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός) καθώς και έλλειψη δυναμισμού.
    β) Αποφασίστηκε να προχωρήσουμε σε αυτονόμηση από τον κεντρικό σύλλογο δημιουργώντας νέο σύλλογο με απλούστερη ονομασία (Ακαπνίστας).
    γ) Η συνεργασία και οι επαφές με τον Σύλλογο «Προστασία από το παθητικό κάπνισμα» αλλά και με άλλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο θα συνεχιστούν.
    δ) Τα χρήματα του ταμείου θα διατεθούν για τη δημιουργία του νέου Συλλόγου και όσα μέλη δεν θέλουν να συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια θα πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν καταβάλει.
    ε) Προτάθηκε και εγκρίθηκε νέο εμπλουτισμένο καταστατικό στο οποίο έχει γίνει:
 • Αποσαφήνιση του σκοπού και των αρχών
 • Βελτίωση της διαδικασίας εγγραφής (πρόβλεψη ένστασης και κωλυμάτων καθώς και δυνατότητα εγγραφής φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα)
 • Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των μελών
 • Πρόβλεψη για υποχρεωτικές διαδικασίες ετήσιου απολογισμού και προγραμματισμού
 • Αποσαφήνιση των διαδικασιών σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης
 • Αποσαφήνιση των διαδικασιών εκλογής του ΔΣ και πρόβλεψη κωλυμάτων με αποφυγή συμμετοχής στη διοίκηση ατόμων από κλάδους που σχετίζονται με τον καπνό
 • Ενίσχυση της υπευθυνότητας και αποφυγή νεποτισμού
 • Πρόβλεψη της δυνατότητας διαγραφής και επίπληξης μελών
     Κατά τη συζήτηση προτάθηκαν ορισμένες διορθώσεις και βελτιώσεις του κειμένου (βλ. τελικό κείμενο).

    στ) Στόχος είναι η πρώτη Γενική Συνέλευση του νέου Συλλόγου και οι αρχαιρεσίες να γίνουν το Σεπτέμβριο του 2018.
    ζ) Χρέη προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη σύσταση του νέου Συλλόγου θα εκτελεί το σημερινό Συμβούλιο Παραρτήματος.

6. Διάφορα
    Άνευ αντικειμένου

Για το Συμβούλιο του Παραρτήματος

Δημήτρης Κοτζαμπασάκης, Πρόεδρος
Παναγιώτης Αλεβαντής, Γραμματέας

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος Χανίων

Πότε: Σάββατο 26 Μαΐου 2018 ώρα 18:00 έως 20:00
Πού:  Λεκτόριο, Μίνωος 31
Ημερήσια διάταξη:

 1. Απολογισμός δράσεων και προγραμματισμός
 2. Παράταση θητείας Συμβουλίου Παραρτήματος
 3. Μέλλον του Παραρτήματος-Προτάσεις
 4. Διάφορα
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη.


Δημήτρης Κοτζαμπασάκης
Πρόεδρος

Παναγιώτης Αλεβαντής
Γραμματέας