Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018

Κωδικοποιημένη έκδοση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Κωδικοποιημένη έκδοση του Νόμου 3730 (ΦΕΚ 262/Α, 23 Δεκεμβρίου 2008) «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί με τους νόμους 3868/2010, 3896/2010, 3918/2011, 3986/2011, 4254/2014 και 4472/2017.